ΑΓΡΙΝΙΟ,20/01/2008

MEGANOL LUBRICANTS- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

 

Σας πιστοποιούμε ότι τα λιπαντικά  MEGANOL παράγονται από πρωτογενείς

πρώτες ύλες και με πρόσθετα εισαγωγής από Διεθνείς προμηθευτές προσθέτων

(Αγγλίας, Γερμανίας, Αμερικής ).Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούνται

ανακυκλωμένα λιπαντικά.

 

Η παραγωγή όλων των προϊόντων γίνεται σύμφωνα με το Διεθνές σύστημα

διασφάλισης ποιότητας  ISO  9001-2008  UKAS  ΑΓΓΛΙΑΣ.

 

 Για τη MEGANOL LUBRICANTS,

Κυριάκος Μουσακιάν.

MEGANOL LUBRICANTS. Μουσακιάν Κυριάκος & ΣΙΑ Ο.Ε.Ε.

Κρυστάλλη & Δραγατσανίου 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ

Τηλ.26410-31370,55140 FAX. 26410-55140

Email:info@mousakian.gr   www.mousakian.gr

looo1